آگهی های روزانهسامانه آموزش دنیامال

آمار بازدید 3571


ویدیو ندارد

چگونه فایل های گوشی اندروییدمان را فشرده کنیم؟

شماره آموزش عنوان کلی آموزش دانلود PDF آموزش دانلود Voice آموزش دانلود Video آموزش
5 کامپیوتر و اینترنت : Android دانلود PDF فایل Voice ندارد فایل Video ندارد
منیع آموزش آدرس منبع آموزش
دنیامال وب سایت منبع
ویدیو ندارد

چگونه مشکل سایت هایی را که در آنتی ویروس Kaspersky به اشتباه بلاک شده است، رفع نماییم؟

شماره آموزش عنوان کلی آموزش دانلود PDF آموزش دانلود Voice آموزش دانلود Video آموزش
4 کامپیوتر و اینترنت : Antivirus دانلود PDF فایل Voice ندارد فایل Video ندارد
منیع آموزش آدرس منبع آموزش
دنیامال وب سایت منبع
ویدیو ندارد

چگونه اندازه فایل ها را در گوشی اپل مان ببینیم؟

شماره آموزش عنوان کلی آموزش دانلود PDF آموزش دانلود Voice آموزش دانلود Video آموزش
3 کامپیوتر و اینترنت : Apple دانلود PDF فایل Voice ندارد فایل Video ندارد
منیع آموزش آدرس منبع آموزش
دنیامال وب سایت منبع

دنیامال چیست؟

شماره آموزش عنوان کلی آموزش دانلود PDF آموزش دانلود Voice آموزش دانلود Video آموزش
2 کامپیوتر و اینترنت : تجارت الکترونیک فایل PDF ندارد فایل Voice ندارد دانلود Video
منیع آموزش آدرس منبع آموزش
دنیامال وب سایت منبع
ویدیو ندارد

چگونه واتساپ را روی کامپیوتر خود نصب کنم؟

شماره آموزش عنوان کلی آموزش دانلود PDF آموزش دانلود Voice آموزش دانلود Video آموزش
1 کامپیوتر و اینترنت : Whatsapp دانلود PDF فایل Voice ندارد فایل Video ندارد
منیع آموزش آدرس منبع آموزش
دنیامال وب سایت منبع
ویدیو ندارد

چگونه فایل های موجود در گوشی Apple مان را فشرده نماییم؟

شماره آموزش عنوان کلی آموزش دانلود PDF آموزش دانلود Voice آموزش دانلود Video آموزش
0 کامپیوتر و اینترنت : Apple دانلود PDF فایل Voice ندارد فایل Video ندارد
منیع آموزش آدرس منبع آموزش
دنیامال وب سایت منبع

Visit us at: www.donyamall.com
Public email: donyamallco@gmail.com
Address: Kish island, Iran boulvard, Energy St., EX11, 1st Floor, Flat 2
POB: 7941747111
Iran